1 Comment
Jul 12, 2023Liked by Piotr Peszko, Michał Szumiński

Wspaniale. Dzięki za odcinek. Ostatnio wyłożyłem się na rozmowie kwalifikacyjnej do dużego korpo lotniczego właśnie na metodyce. To znaczy odpowiedzi znałem i udzieliłem, ale dodałem, że trzeba znać te różne metodyki, ale ważniejsza jest intuicja, co i gdzie zastosować. Teraz jak mnie jeszcze gdzieś zaproszą, będę cytował Letnią Szkołą eLearningu, a intuicję zostawię dla siebie :) Polecam ten odcinek wszystkim, którzy starają się o pracę w mocno sformalizowanych zespołach eLearningowych.

Expand full comment