1 Comment
Jul 19Liked by Michał Szumiński

dwa razy przesłuchany, bawi i uczy.

Expand full comment