1 Comment

O, ciekawe. Na razie uczę się języka za pomocą apki (a nauczyciele są na Filipinach :). Zgłębiam wciąż możliwości.

Expand full comment